Ulf Lönnberg om

Åldersdiskriminerande pensionärsskatt
I skattepolitiken står Sverige inför ett generationsrelaterat vägval. Högre skatt på pension än lön är fel!

______________________________________________________________
1     EUs högsta arbetskraftskostnader
2     Småföretagens Riksförbund om sjuklöneansvaret se även ”presstopp”
3     Många 55-65-åringar vill ha tekniska lösningar hemmavid
4     Lärobok om mottagande av nyanlända elever
5     Humtank – ny tankesmedja, röst för humanistisk kompetens
6     Bilden av svensken som blond och blåögd kom först på 1800-talet
7     TIPS: Kolla SPFs Pensionsskattekalkylator
_____________________________________________________________

1     EUs högsta arbetskraftskostnader
Svenska företag betalar de högsta arbetskraftskostnaderna inom EU. För varje arbetad timme betalar svenska arbetsgivare 40,1 euro, eller 347,2 kronor. Genomsnittskostnaden för alla EU-länder är 23,7 euro per timme. Lägst kostnad hade Bulgarien med 3,7 euro per timme.  Läs mer

2    Småföretagens Riksförbund om sjuklöneansvaret
80 procent av alla nytillkomna arbetstillfällen har inte skapats av storföretagen Inte heller i den offentliga sektorn, utan av de mindre företagen! Ett nödvändigt första steg är att ta bort sjuklöneansvaret för företag upp till tio anställda. Läs mer  Nytt högkostnadsskydd >>Näringsdepartementet 1/4 -14

3     Många 55-65-åringar vill ha tekniska lösningar hemmavid
Det finns ett gap mellan vad framtidens äldre förväntar sig och insatser för att möta behoven av äldreomsorg. Sju av tio undersökta kommuner saknar strategi för att öka användandet av ny teknik inom omsorgen. Samtidigt tycker nästan alla i åldern 55-65 att tekniska lösningar, så att de bättre kan klara sig själva, är viktigt. Det framgår i en ny rapport från Humana, som vill uppmana fler kommuner att prioritera teknik. Läs mer

4 Lärobok om mottagande av nyanlända elever
För lärarna gäller det att inte falla in i ett bristtänkande utan att tänka att dessa elever har andra tillgångar som kan användas i undervisningen, säger Tore Otterup, universitetslektor i svenska som andraspråk vid Göteborgs
universitet, och en av bokens två redaktörer. En bra början handlar om vad forskning och beprövad erfarenhet säger om hur skolan och det svenska samhället på bästa sätt kan ta emot och introducera nyanlända elever.
Läs mer

5     Humtank – ny tankesmedja, röst för humanistisk kompetens
– Humaniora har en otroligt viktig roll att spela när vi letar lösningar på stora samhällsproblem. Hälsa, miljöfrågor och integration är tydliga områden där det krävs ett humanistiskt perspektiv för att få en helhetsbild. Hur kan vi förstå dagens främlingsfientlighet om vi är okunniga om rasismens historia? Det går inte att prata om livskvalitet utan att inkludera kultur, säger Jonas Harvard. Läs mer

6     Bilden av svensken som blond och blåögd kom först på 1800-talet
”Att säga att Sverige har blivit mer heterogent, mer mångfärgat, är att odla
myten om att Sverige en gång har varit homogent, enfärgat. Forskningens
uppgift är att granska dessa mytbilder”. Det säger Jeff Werner professor
Läs mer

7     TIPS: Kolla SPFs Pensionsskattekalkylator
SPF: ”Trots att pension inte är något annat än uppskjuten lön så betalas en högre skatt på pensionen. Men hur mycket pengar rör det sig om egentligen? Till Pensionsskattekalkylatorn

XXX