Dags att sätta ner foten: Jag anser att högre skatt på pension än på lön spär på ålderism.
Väljarna utgår ifrån att visioner kan och ska prövas, granskas och nagelfaras i ideologiska kraftmätningar. Sverige, som är det enda land som beskattar pensionärer högre än löntagare, står inför ett generationsrelaterat vägval, det skriver jag om idag  Åldersdiskriminerande pensionärsskatt