Etiketter

, ,

1 Har du förslag på åldersgränser uppåt som bör tas bort eller ändras när det gäller oss äldre?
2 Har du själv drabbats av någons sådan lagstadgad åldersgräns?
— Jag fick just veta att från 1 juli i år kan man få studiemedel t o m 56-års ålder mot tidigare 54. Det är ju bra. Men när diskrimineringslagen var ute på remiss för flera år sedan skrev pensionärsorganisationerna tillsammans om många olika åldersgränser; Skydd mot diskriminering av äldre inom bostäder, inom försäkringstjänster, inom socialtjänsten, äldre inom LSS, inom socialförsäkringen mm.
Har du tips och funderingar kring detta är jag tacksam.