Enligt forskning säger sig Pensionsmyndigheten veta att vi svenskar har svårt att förhålla sig till begreppet tillväxt. Med rätta kritiserar Andreas Bergh, docent och välfärdsforskare vid Institutet för Näringslivsforskning och Ekonomihögskolan i Lund, myndighetens missriktade vilja att inte problematisera medborgarnas vardag. Det handlar om bristande faktaunderlag i våra pensionsbesked om våra individuella pensionsutfall som om tillväxten – till vilken våra pensioner är kopplad – skulle sluta växa vid tiden för prognostillfället.

Min första reaktion på Anders Berghs utmärkta kolumn är att det här inte bara handlar om en trögtänkt myndighet. Vi har uppenbarligen också en moderat socialförsäkringsminister i Ulf Kristersson som mittenstrategisk följsamt upprätthåller den gamla socialdemokratins misstro mot vad väljarna behöver veta.

De är tillväxten som skapat utrymme för de stora sociala åtaganden som (s) lanserade som mest från andra världskriget och framåt. Men i sådana kapitalistklingande termer har vänstern aldrig folkbildat om de ekonomiska sambanden. Tvärtom: sund tillväxt har t o m ifrågasatts. Vi minns även 1970-talets centerföreträdare som förordade 0% tillväxt.

Socialdemokrater – och uppenbarligen i viss mån de borgerliga – underskattar väljarna i tron att vi är kvar på 70- och 80-talens allmänbildningsnivå och auktoritära syn på det offentliga samtalets huvudaktörer.

Idag har vi forskare, intresseorganisationer, opinionsbildare och medborgare som vet att exempelvis hållbara innovationer, miljövänlig produktion, hållbar kvalitets- och verksamhetsstyrning kräver politisk målmedvetenhet som inte kan avsäga sig tillväxten men väl använda den för sina syften.

Att i de orangea kuverten få en dos grundutbildning om tillväxtens koppling till pensionsutbetalningarna och en framtida hållbar välfärdsstat vore alldeles utmärkt. Att ensidigt se prylsamhället som en oundviklig konsekvens av god tillväxt är en felsyn, ett misstroende mot människans politiska visioner om hållbarhet, förvaltarskap och välstånd med den sunda marknadsekonomin som grund.
Länk till Andreas Berghs kolumn i SvD idag