SPF, PRO, krönikörer, tidningen Land m fl uppmanar väljarna att kryssa in personer som är 65+ i Riksdagen i höstens val.

Det är bra. Engagerade unga och äldre ska tillsammans driva på för en god samhällsutvecklingen utifrån sina ideologiska preferenser och personliga prioriteringar. Växelverkan mellan frustande nydaning och erfarenhetsbaserad nyansering är det naturliga kitt som generationsgemenskapen vilar på. På Shakespeare´s tid utgjorde hans sju livsfaser spädbarnsålder, skolålder, ungdomsår, förvärvsliv, mogen ålder, ålderdom och livets sista år, en livscykel på mindre än 60 år. Varannan som föds idag kommer att uppleva sin 100-årsdag.
shakesperare

Shakespeares skarpa iakttagelseförmåga lyfte fram sju faser i människors korta och strävsamma liv. Trots att vi idag lever mycket längre sammanfattar vi socialpolitiken i ett korta mantra: skola, vård och omsorg.

Politikens mjuka sakfrågor pockar på rationell utveckling, tillräckliga resurser och människovärdig tillämpning med alla människors lika värde som ovillkorlig utgångspunkt.

Om vi låter enbart de unga eller enbart de äldre staka ut vår framtid kommer vi, dels att göra om gamla misstag, dels att missa nya utvecklingsmöjligheter. Dagens och framtidens utmaningar tarvar generationsgemensam nydaning med ständiga erfarenhetsutbyten.

Av partiernas riksdagslistor att döma kommer Sverige efter valet 2014 fortfarande ha en oproportionellt ung Riksdagsrepresentation. Därför startar jag min personvalskampanj till Riksdagen 2014.

Välkommen att följa mitt fortsatta arbete på denna blogg och på  www.facebook.com/Lonnberg.Ulf