ULF LÖNNBERGS NYHETSBREV 6 MARS 2014
______________________________________________________________
Senaste debattartikeln
Jag pläderar för att 65+ ska kunna slippa flyttskatt
Ingen flyttskatt för 65+
Ökad rörlighet på bostadsmarknaden är särskilt angeläget för unga
som därigenom skulle få tillgång till önskade bostadsytor. Ökad rör-
lighet har också en social och generationsövergripande dimension.
______________________________________________________________

1     Direktupphandling med dålig transparens
2     Snabbaste tillväxten sedan 2008
3     Ungdomar och politik – när alla medel är tillåtna
4     Om vardagligt skrivande och identitet
5     Brister i utredning och behandling av personer med demens
6     GÅ OCH SE: Kan du vissla, Mustafa?
Mina rekommendationer
_____________________________________________________________

1     Direktupphandling med dålig transparens
Regeringen har lagt fram ett lagförslag om s.k. direktupphandling. Förslaget
innebär, enligt Företagarna, rejält höjda och för höga beloppsgränser för di-
rektupphandling. Läs mer

2     Snabbaste tillväxten sedan 2008
Förra året ökade e-handeln med 17 procent. Det var den snabbaste tillväxten
sedan 2008, enligt E-barometern 2013. Ännu intressantare är att hemelektro-
nik, som är ett av de mest mogna e-handelssegmenten växte med 15% till 8,8
miljarder kr. Det gör hemelektronik till det största e-handelssegmentet, enligt
E-barometern, men då mäts inte resor och biljetter i rapporten. Läs mer

3     Ungdomar och politik – när alla medel är tillåtna
Undersökningen visar att de är som flest i 16-årsåldern och då kan 45% av flic-
korna tänka sig att bryta mot lagen och över 60% av pojkarna. 7% av flickorna
och 16% av pojkarna i 16-årsåldern har löpt linan ut. Aktivismen bottnar i ett po-
litiskt missnöje och ofta har dessa ungdomar ingen tilltro till politiska institutioner,
känner sig åsidosatta i skolan och har ansträngda relationer till föräldrarna.
Läs mer

4     Om vardagligt skrivande och identitet
Det vardagliga skrivande som presenteras i boken återfinns huvudsakligen i ensvenskspråkig kontext. Medan två av de skrifthistoriska studierna rör sig i en is-ländsk respektive en finsk språkkontext. Författarna kommer från skilda ämnen:
språkvetenskap, litteraturvetenskap, historia, musiketnologi och didaktik. Antolo-gin har tagits fram inom det nordiska forskarnätverket ”Vardagligt skriftbruk. Dia-krona perspektiv på literacy i Sverige och övriga Norden”  Läs mer

5     Brister i utredning och behandling av personer med demensFärre än varannan person som tar kontakt med en vårdcentral för en misstänkt
demenssjukdom, får en sådan utredning som rekommenderas av Socialstyrelsen.
Det visar utvärderingen av följsamheten till de nationella riktlinjerna för demens-sjukdom.
– Det är oroväckande att många inte får en fullständig demensutredning, säger
Vera Gustafsson, utredare vid Socialstyrelsen.  Läs mer

6     GÅ OCH SE: Kan du vissla, Mustafa?
Det är en 90 minuters föreställning där musik, text, bild och sång blandas så
att den estetiska upplevelsen blir total när vi följer barnens tröstlösa och faro-fyllda resa genom Europa i sökande efter trygghet. Aliasteatern


Min rekommendation 1

Boken Generationsmålet
Magnus Jiborns och Astrid Kanders bok Generationsmålet tar avstamp i det
av riksdagen beslutade målet att till nästa generation lämna över ett samhälle
”där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälso-
problem utanför Sveriges gränser”. Hur ska då detta s k generationsmål kunna
förverkligas? Vilka förändringar i vår livsstil krävs för att det ska vara möjligt?
Vilket ansvar har vi som individer, och vilket ansvar har politikerna?
Dialogos Förlag

Min rekommendation 2

Sveriges äldsta ståuppkomiker
”Jag är på rymmen från Carema Care”. Så kan det låta när Christina Winner,Sve-
riges äldsta ståuppkomiker, inleder ett framträdande. Hon började som ståuppare
vid 70 års ålder och tar hjälp av humorn för att protestera mot åldersfördomar och
åldersegregering. Christina Winner är föreläsare, debattör och komiker.
Föreläsningar:Passion för kommunikation;  Njut av livet – det går inte i repris; Mod och rädsla Bokningsagent lina@adelskoldwennerberg.se

Med vänlig hälsning
Ulf Lönnberg
Företagsamhet, generationsgemenskap och kultur
– grunden för vår uthålliga välfärd
ulflonnberg.com
070 5680119