Etiketter

, , ,

Samvetsfrihet är en angelägenhet för FLER ÄN religiösa! När jag, själv utan kyrklig samfundshemvist, pläderar för svensk samvetsfrihet säger många ”men det är ju bara är en religiös intressefråga”. Frågeställningen är mycket större än så!. Vi borde vara fler som slår vakt om en av den demokratiska rättsstatens grundbultar. I debatten lyfts ofta rätten att göra vapenfri tjänst under den gamla värnpliktens tid.

Ett samhälle som indirekt strävar efter att likrikta och styra enskilda medborgare i deras grundläggande och djupt förankrade existentiella övertygelser kan kosta på sig att tumma på internationella konventioner. Men sådan klåfingrighet hör inte hemma i Sverige.

Partiledaren Göran Hägglund (kd) må vara bakbunden av rikstingsbeslut men är inte förhindrad att problematisera frågan och visa var och hur han bottnar i denna grundläggande principfråga. Jag vet inte var han står personligen. Men det står honom fritt, och utan risk att göra sig skyldig till ministerstyre, att utveckla sin tidigare aviserade ståndpunkt att frågan löses bäst lokalt och praktiskt mellan arbetstagare och arbetsgivare. I konsekvens med det skulle offentliga arbetsgivare – som inte sällan är verksamma på områden där samvetsfrihet kan aktualiseras – kunna inspireras att lösa denna fråga på frivillig väg i kollektivavtalen. Då behöver Hägglund inte bryta mot rikstingsbeslutet om att inte lagstifta om samvetsfrihet.

Ett visst mått av prestigelöshet brukar lösa många knutar både i politiken och i vardagen. Och Göran Hägglund har ju redan anträtt den vägen genom att i massmedia säga att han INTE tror på att fråga kan lösas genom som diskrimineringsöverträdelser och att endast NÅGRA DAGAR senare byta åsikt och påstå att konflikten om samvetsfrihet ändå kan vara ett uttryck för diskriminering. Göran Hägglund, utgå från denna positiva prestige löshet till att konkret föra frågan framåt och och ta sats i motståndarnas ogenomtänkta prestigemässiga låsningar.

Frågan berör många fler än de som – rätt eller fel – brukar beskrivas som KDs kärnväljare. Den som vill läsa mer om samvetsfrihet rekommenderas debattartikel i dagens upplaga av tidningen Dagen.