Moderaterna har aldrig självmant  sänkt skatten för pensionärer. Att det mot deras vilja ändå gjorts i flera steg får vi tillskriva KD. Och häromdagen beklagade sig Reinfeldt – för KDs agerande? – i TV-programnet Agenda: Övriga partier har fått mer att säga till om än vad deras parlamentariska stöd ibland har gett skäl till.
   I valet 2014 har – i synnerhet borgerligt sinnade pensionärer – att se upp för den Reinfeldtska  valmatematiska  maktfördelningen.
   Moderaterna vill alltjämt bara sänka skatten för de som jobbar oavsett hur gamla de är. Men det duger inte.
   Lika skatteuttag för pensionärer och löntagare är det ända rimliga. Det strider mot det  allmänna skatterättsmedvetandet att ha  högre skatteuttag på vanlig  pension än på  vanligt lönarbete.
   Jobbskatteavdragets syfte och effekt skulle i praktiken inte utholkas med lika skatt på pension och lön. Det är inte jobbskatteavdrag som primärt kan få fler äldre och äldre-äldre som vill i arbete. Det är offentliga och privata arbetsgivare som måste stimuleras genom ännu lägre  lönekostnader för denna grupp för att på sikt ändra attityderna. Precis som den långa processen för fler pappor som är hemma hos sina småbarn har ändrat mammors och pappors attityd måste vi ändra attityden bland yngre och äldre att se varandra som likvärdig parter i förvärvslivet.
   Lika skatteuttag på pension och lön går jag till val på.