Etiketter

, ,

(Fp) tycker det är orimligt ”att kräva helt olika [bemannings]regler för olika äldre i samma boende” och hänvisar till att demesboende i verkligheten ofta är en del av äldreboende (i SKPF:s medlemstidning Här&nu nr 1/2014). Det är en usel undanflykt.
Det skillnad på att få biståndsprövat äldreboende och att ha medicinsk diagnos för  demensboende. Ev lokalitetssamordning får inte styra demensboendenas bemanning.
Sthlms läns Äldrecentrum har visat att det är fullt möjligt att fastställa riktlinjer för lämplig bemanning. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (som inte stipulerar ngn minibemanning) togs fram 2010 kunde ha varit ett första steg i rätt riktning men regeringen har beslutat att skjuta upp tillämpningen till den 1 jan 2015. Det visar att Regeringen hukar för ev kostnadsökningar i demensvården.
Jag drar slutsatsen att det nu är dags att i Äldrecentrums anda säkra nödvändig bemanning i demensvården. Det går jag till val på i sept 2014.