Staten, kommuner och landstingen satsar mer på välfärden än någonsin och för varje år ökar satsningen mer än befolkningen ökar. Men bara 10 % av svenskarna vet att det är så, de allra flesta tror att det satsas mindre. SKL, som gjort rapporten, menar att det är våra förväntningar som ändras genom åren. Rapporten finns på

http://www.socialvetenskap.se/forskning/lag-kunskap-om-att-valfarden-slar-rekord/