Visst, det finns nog en och annan 98-åring som vill bo på äldreboende fast han eller hon enligt bidtåndsbedömningen klarar sig själv hemma. Visst,
det finns nog en och annan anhörig som kräver för mycket av hemtjänsten. Visst, kommunalt självstyre gäller. Och – självklart – ska kommunala tjänstemän tolka och tillämpa sin kommuns regler på ett för kommuninvånarna likvärdigt och rättssäkerhet sätt.
Nu ett nytt fall där en äldre-äldre (=över 80år) förvägras plats på äldreboende. Dags att Jokkmokks kommun följer de kommuner som nu går i bräschen och erbjuder äldre över en viss ålder (exempelvis 85, 90 el 95 år) och som själva vill, att få flytta till äldreboende utan biståndsbeslut. Äldre får därmed värdigare, tryggare och mindre konfliktfylld tillvaro i sitt dagliga liv. Dessutom mindre risk för svåra olyckor i hemmiljö till rimlig kostnad för kommunen (även om landstinget står som första
kostnadsbärare vid akuta olycksfall). En human social fråga för kommunpolitiker att gå till väl på 2014.