Etiketter

, ,

Förra året frågade Socialstyrelsen om förekommande stölder i sin äldrevårdsundersökning. ”Resultatet blev anmärkningsvärt. Bland de personer som har hemtjänst uppger 2,3 procent av de 94000 som svarade att de bestulits av personalen. För de 39000 tillfrågade som bor på särskilda boenden och svarade var siffran den dubbla – 4 procent” (DN 24/1).

Ängelholms kommun började i juni förra året ta ut registerutdrag vid nyanställning av hemtjänst personal. I den socialnämnden var socialdemokraterna ensamma om att säga nej. 

En statlig utredningen bereder frågan. Jag hoppas på att Ängelholmsrutinen ska komma att gälla i hela landet.