Nu fokuserar facket Vision på ökad kompetens inom upphandling. Mkt bra!! För flera år sedan motionerade jag på rikstinget om reformer i samma anda. Vision skriver: ”Bara 6 procent av de svarande ansåg att det i stor utsträckning finns utrymme för kontinuerlig uppföljning av de upphandlade verksamheterna. Tid och resurser måste avsättas för uppföljning av genomförda upphandlingar. Dessutom bör beställare definiera och utveckla tydliga kvalitetskrav, särskilt inom vård och omsorg.” …bra debattartikel även om jag inte håller med om allt 🙂 Läsvärd debattarikel >>>  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lokala-politiker-maste-stalla-fler-krav_8939212.svd