På 70- och 80-talen kom LO undan med sin förmyndarstrstegi mot företagare. Av rädsla för politiska represalier avstod företagare från att redovisa arbetsivaravgift mm i kronor och ören för utbetalad lön. Ännu idag anser (s) att företagare SKA AVSTÅ  från att ge komplett information eller svara på frågor från anställda som rör totalkostnaden för deras egna  lönekostnader. Idag startar (s) bojkott-grupper på Facebook mot sådana företagarinitiativ. Till massmedia säger (s) att det blir ”ohållbart” om de ska tala med varje företagare som ger sådan löneinfo till sina anställda. Men det räcker bra med ett principiellt (s)-uttalande om vad företagare får säga säga till sina anställda 2014.