Städning – är inga kioskvältare för att krydda valfläsk men kan väl bli en opinionsvältare i väljarkåren. Regeringen har haft sju år på sig…

40% av infektionsspridningen på sjukhusen leder i värsta fall leda till dödsfall som skulle kunnat ha undvikas. Genom bättre städning på sjukhusen kan den risken MINSKAS med 50%. Ingen hel- eller deltidssjukvårdspolitiker kan avsäga sig ansvaret – det handlar om att ha modet att agera målmedvetet i ett praktiskt och kanske mindre statusfyllt verksamhetsområde, nämligen den dagliga städningen på våra sjukhus. Dess brister utlöser idag icke oundvikliga dödsfall, onödigt lidande och onödigt ekonomiskt slöseri. Och för motmedel behövs ingen grundforskning bara politiskt sunt förnuft.

Underhåll  – är inga kioskvältare för att krydda valfläsk men kan väl bli en opinionsvältare i väljarkåren. Regeringen har haft sju år på sig….

Redan i februari 2010 skrev SJs dåvarande Ulf Adelsohn på SvD Brännpunkt: ”All expertis säger att om man använder mer än 80 procent av kapaciteten försvinner flexibiliteten. Det går inte att ta tillbaka tid om något händer. Idag utnyttjas nära 100 procent i högtrafik och då finns varken marginal eller handlingsutrymme.” (Svd 10 febr 2010). Debattartikeln ägnar han i övrigt åt problemen med eftersatt underhåll. I dagarna läser vi: ”Det är inget som uppkommit under de senaste månaderna”, säger Alexander Lindholm, avdelningsordförande i Stockholm, till Svenska Dagbladet. Slitaget bör ha upptäckts vid kontroller.

Idépolitik har – oavsett ideologi – bäring på en praktiskt fungerande vardag.

Jag går gärna till val på fungerande infrastruktur