Etiketter

, , , , , ,

40% av infektionsspridningen på sjukhusen leder i värsta fall leda till dödsfall som skulle kunnat ha undvikas. Genom bättre städning på sjukhusen kan den risken MINSKAS med 50%.

Det är ett sjukvårdspolitiskt haveri för hygienen på våra sjukhus.

Det är för verksamhetsledningarna ett hygientekniskt haveri oavsett utförare – p g a dålig styrning och urusel kvalitetsuppföljning.

Ingen hel- eller deltidssjukvårdspolitiker kan avsäga sig ansvaret – det handlar om att ha modet att agera målmedvetet i ett praktiskt och kanske mindre statusfyllt verksamhetsområde, nämligen den dagliga städningen på våra sjukhus. Dess brister utlöser idag onödiga dödsfall, onödigt lidande och onödigt ekonomiskt slöseri. Och för motmedel behövs ingen grundforskning bara politiskt sunt förnuft.