Susanne Eberstein och Carl B Hamilton agerar ”kulturpolitiskt”… Politiker ska vara försiktiga med att sätta sin egen smak som norm eller peka finger åt vår historia – det blir sällan bra. Rekommenderas som julläsning för fler än kortsynta kulturpolitiker.