När konflikten däremot gäller centrala religiösa frågor med en politisk sprängkraft, som en stats eller en lagstiftnings religi-ösa prägel, är risken större för att konflikten eskalerar och blir mer svårlöst. I forna Sudan kämpade de kristna rebellerna i söder för en sekulär stat, medan befolkningen i norr ville ha en muslimsk stat. En sådan konflikt blir än mer svårlöst när olika grupper kämpar om gillande från en och samma befolkning. I fallet Su-dan blev som bekant lösningen en uppdelning i två stater.” Länk till Kyrkans Tidning