Att de ”behövande” det talas om i lagstiftningen hittills har tolkats av Skatteverket som ekonomiskt behövande, är ett exempel på godtyckligheten. En välkommen förändring efter årsskiftet blir att begreppet behövande utvidgas till att även omfatta sociala behov. Barometerns ledare idag

http://www.barometern.se/ledare/fler-ger-mer-med-avdrag(4076151).gm