Etiketter

, , , , , , ,

Våld som politisk protest och som uttryck för politiska ställningstaganden ska vi alla ta kraftfullt avstånd ifrån. Men heltids-, deltids och fritidspolitiker – oavsett beslutsnivå – har ingen anledning, och ska heller inte, agera bakom signatur. Jag uppmanar alla partiledare att avkräva löfte av sina kandidater till och valda ombud i politiska beslutsförsamlingar på alla nivåer att avstå från att skriva under oidentifierbar signatur (alias) utan istället skriva under med eget namn. Det gäller i alla medier såväl till enskilda adressater som i publicerade texter.