Av SPFs 10 valfrågor är deras förslag om Valfrihetsgaranti vid fyllda 90 år värt att lyfta som en del i en ny äldrepolitik. Det innebär att få bo klar hemma med eller utan stöd eller flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut.

Det sk Kungsholmsprojektet 2007 visade att 19 procent av personer över 90 år inte hade några kroniska sjukdomar alls och att 60 procent av personerna som var över 90 år helt fysiskt oberoende i basala funktioner i sitt dagliga liv.

Som jag ser det är SPFs krav på denna punkt fullt rimligt och möjligt att gå till val på.