Att OS-satsning ska granskas lika kritiskt som vilken investering som helst är också en åsikt att slåss för anser jag LÄS GÄRNA: Ett möte med politiker — som [ångrat sitt] –att de sa ja till OS-ansökan — borde — vara en given hållpunkt.”