KU ger grönt ljus för att ändra riksdagsbeslut om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

Finansutskottet har tidigare föreslagit att riksdagen ska ändra sitt beslut om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt för 2014. Konstitutionsutskottet har nu granskat om förslaget strider mot riksdagsordningen och kommit fram till att det inte gör det, utan att riksdagen kan besluta om förslaget. Regeringspartierna reserverar sig.

Planerad dag för debatt om konstitutionsutskottets bedömning och beslut om finansutskottets förslag är onsdagen den 11 december.