För Lena Olsson, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson, är   rågången mellan riksdagens och rättsväsendets maktutövning diffus. Den rågången är en av grundförutsättningarna i den demokratiska rättsstaten. Vilka andra domare är obekväma för Lena Olsson? Det oförbehållsamma uttalandet säger något om Vänsterpartiets  rättspolitiska färdriktning. Den hör inte hemma i Sverige. Nej, låt  den utsedda kommissionen arbeta i lugn och ro utan riksdagsledamöters och partiers klåfingrighet.