Etiketter

, , , , , , ,

För en stund sedan hörde jag  Morgan Johansson (s) göra det för en politiker i en demokratisk rättsstat det sensationella uttalandet att han kräver en domares avsked. Det hör inte hemma i Sverige. Vilka andra domare är obekväma för Morgan Johansson?
Min uppmaning till till  Morgan Johansson (s):
Ta tillbaka ditt uttalande. Låt den utsedda kommissionen arbeta i lugn och ro (ty ditt senaste uttalande spelar odemokratiska krafter i händerna). Varken du eller jag eller någon annan ska låta personliga avståndstaganden från en apostroferad domare påverka vårt försvar för rättsstatens fundamantala principer.