Europaparlamentet röstade i dag den 19 november om att anta Kreativa Europa, EU:s nya program för de kulturella och kreativa sektorerna 2014–2020. 

Programmet är en utveckling och sammanslagning av de tidigare programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus. Kreativa Europa har en total budget om nära 1,5 miljarder euro för hela programperioden. Det är en ökning med cirka nio procent jämfört med nuvarande program
http://www.kulturradet.se/nyheter/2013/EU-programmet-Kreativa-Europa-antaget/