http://sourze.se/2013/11/15/lagg-ner-kommunernas-egenregi-solarier__90648

Cancerfondens lista över kommuner som driver solarier i egenregi omfattar drygt 60 kommuner.
När det gäller barn och unga är den kommunala solarieverksamheten utmanande. I Sveriges Nationella cancerstrategi för framtiden finns förslag om 18-årsgräns för solariesolande, helt i enighet med WHO´s rekommendationer.I Tyskland och Frankrike finns redan en sådan 18-årsgräns.