Etiketter

, ,

Sverige är världens bästa land för gamla!
Sverige 89.9
Norge 89.8
Tyskland 89.3
Nederländerna 88.2
Kanada 88.0
Schweiz 87.9
Nya Zealand 84.5
USA 83.8
Island 83.4
Japan 83.1
FN:s Global AgeWatch Index är ett index bestående av 13 parametrar, sammanförda i fyra huvudgrupper, med data från ett nittiotal länder kring hälsa, ekonomi, miljö och arbete. Källa: Politikfakta.se