Etiketter

, ,

Corporate Social Responsibility (CSR) – ”telegramtextförkortat av mig” Definition antagen för tillämpning av Regeringen för hållbart företagande inom sju områden:
• tydlig värdegrund för företagets affärskultur och relation till sin omvärld
• policyåtagande på högsta nivå = respektera de internationellt erkända mänskliga rättigheterna, inkl. ILO:s kärnkonventioner
• kontroll på riskerna i sin värdekedja (affärspartners, underleverantörer etc)
• integrerad och ständig process för att identifiera risker/möjligheter s k ”due diligence” (konsekvensanalys)
• transparens – kommunicerar kring företagets risker och möjligheter
• strukturerad intressentdialog med viktigaste intressenter i samhället
• samarbete med relevanta bolag/partners om hållbarhetsutmaningar
• arbeta strategiskt; fastställda mål uppföljning av sitt arbete

http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/79/59/4dcbb0db.pdf