Etiketter

, ,

Dags att granska (fp)s-kulturpolitik i Stockholm. Jag tycker det är bra att vi fjärmat oss från (s)-slentrianmässiga verksamhetsbidrag utan bortre gräns men då måste man också formulera andra, framåtsyftande kulturpolitiska beslut.
Länk till min artikel