Etiketter

, ,

Ur Världen idag den 1 nov 2013 (artikeln fanns i pappersupplagan men ej på nätet- texten återges nedan.

EU-nominering – mer än ritual
Kristdemokraternas beslut att inte ta med Lennart Sacrédeus på valsedeln till Europavalet 2014 uppmärksammas även utanför partiet.

Det beror på att hanteringen avslöjar en illa uppbyggd interndemokrati. Partierna i allmänhet – och i dessa dagar Kristdemokraterna i synnerhet – borde vinnlägga sig om att tillämpa de öppna och demokratiska beslutsprocesser som speglar den demokratisyn man säger sig stå för som politiker.

Det är utmanande att öppna medlemsnomineringar åtföljs av provval som en fullmäktigeförsamlings majoritet utan särskilda villkor kan desavouera.

Med enkla medel kan nomineringsbesluten legitimeras, provvalsdeltagandet öka och den öppna medlemsnomineringen stärka partiets demokratiska trovärdighet.

Fastställ att när 51 procent av medlemmarna deltar i provval inför kommun-, landstings- och riksdagsval samt inför Europaparlamentsval ska nomineringsstämman upprätta minst två listor varav en slaviskt ska följa respektive provvalsresultat. På så sätt kan partistrategerna utifrån sina makt- och styrkepositioner ändå utforma listor som i valet får konkurrera med den av rovvalet genererade listan. Det skulle skapa motivation och arbetsglädje inom partiet och stävja ett farligt pyrande politikerförakt som vi inte kan blunda för.

Det är ingen mänsklig rättighet att få stå på en kristdemokratisk valsedel. Det är heller ingen partilednings rättighet att aldrig behöva följa medlemmarnas vilja.

Ulf Lönnberg
Förbundsstyrelseledamot i
Kristdemokraternas Seniorförbund