elskap
Bra beslut av Stockholms stad att fortsätta att använda elskåpen som kulturanslagstavlor