Man kan fråga sig hur småpartier (som i senaste opinionsmätningen ligger under 4%) definierar sitt uppdrag: att vara en stödröstsmagnet eller ett ideologiskt ”salt” i maktstrategernas läggspel. Som jag ser det är det ett indirekt stöd till (sd)s självpåtagna offerroll som utestängda. KD:s ideologi och sakpolitiska bas kan räcka långt längre än så. Se 7 vägledande teser

En (s)-märkt opinionsanalytiker skriver: ”– de partier som säger sig vilja ta ansvar för Sverige måste göra just detta. Antingen krävs det då en blocköverskridande majoritetsregering där exempelvis Folkpartiet regerar ihop med Socialdemokraterna och Miljöpartiet (tveksamt om det räcker till egen majoritet) eller att Alliansen utökas med Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna. (Det första är i dagsläget osannolikt och det senare uteslutet). Länk till krönikan