I Sverige finns 1,7 miljoner i åldern 65+. Andelen av väljarna i åldern 65+ har ökat från 24 till 26 procent från förra valet. Äldre byter idag parti lättare och i större omfattning än förr.

1,2 miljoner pensionärer får inkomstsänkning nästa år när inkomst- och tilläggspensionerna skrivs ner med 2,7 procent. Utöver det drabbas 0,5 miljoner pensionärer med garanti- och inkomstpension i varierande grad.

Av Sveriges 1,7 miljoner 65-plussare bor 86 000 permanent i särskilt boende, ca 5% av den åldersgruppen. Konkreta eller felaktigt beskrivna missförhållanden sätter äldreomsorgen i fokus. För att få väljarnas stöd måste partierna erbjuda väljarna mer än empati i de upprörande fall uppdagas. Dagens 40- och 50-talister vill att deras föräldrar ska ha värdig omsorg här och nu.

I Stockholm intervjuar Södermalmstidningen partierna om deras prioriteringar inför valet 2014. INGET AV PARTIER NÄMNER NÅGOT OM DE ÄLDRE!

Det duger inte att låta de ”politisk obundna” pensionärsorganisationerna  mana äldre att gå till valurnorna. Partierna är skyldiga att själva formulera politik för alla utan att ställa generationer mot varandra.

Partierna ställer idag generationer mot varandra genom att INTE våga formulera politik för en fungerande äldreomsorg över tid.

Partierna ställer idag generationer mot varandra genom att INTE våga formulera hållbar politik mot fortsatta inkomstsänkningar för pensionärer.

MIN UPPMANING: Driv varken unga, medelålders eller äldre väljare i famnen på missnöjespartier eller enfrågepartier som exempelvis pensionärspartier. Det är att ge upp det  egna partiets agenda.