DET BEHÖVS EN NY ÄLDREOMSORGSPOLITIK NU! – Se länken som ALLA politiska strateger borde ta till sig: ”…kommunerna har bestämt att de gamla ska bo kvar hemma eftersom det är billigare. En studie från KTH visar att yngre seniorer gärna bor hemma så länge de kan. Men när 80-85-åringarna tillfrågas blir svaret ett annat. De äldsta vill inte bo kvar hemma. De blir isolerade, orkar inte sköta allt och med hemtjänstens snåla tilldelning börjar hemmet snart förfalla.  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article17684902.ab