Etiketter

, ,

REGEL-KRÅNGEL-STOPP i Storbritannien
1.
One-in, two out. All ny reglering som medför ökande kostnader för företag måste kombineras med regellättnader som minskar…
2.
Red Tape Challenge. Varje regelområde sätts under lupp under en fem-veckorsperiod…
3.
Ett parallellt initiativ tas angående hur myndigheter tillämpar — regler….