Hör du talas om konkreta fall med missförhållanden i äldrevården? Om plasten och tidpunkten är känd och om en anhörig skrivit till eller avser skriva till berörd verksamhetschef och påtala en inträffad händelse, är jag intresserad av att få kontakt med dessa kontaktpersoner. Jag planerar att beskriva fall under en begränsad period fr o m nu och fram till omkr 15 nov. Läs Nuri Kinos debattartikel i Aftonbladet idag. Hans varningssignal ”Det är normaliseringen som gör illdåd farliga, när vi inte längre tycker att det är konstigt.” får inte klinga ohörd.