ny

”Vi håller inte längre för troligt att ättestupor funnits eller använts. Men politisk passivitet och människors upplevda missförhållanden inom äldreomsorgen föder en berättigad oro för att inte kunna få det omhändertagande som behövs som allra mest på ålderns höst.” I artikeln finnas 4 principförslag