Etiketter

, , , , ,

Det handlar om en 99-åring i Heby och okänt antal liknande fall runt om i landet. Nu är måttet rågat! Orimliga konsekvenser med regelverk som – sannolikt korrekt tolkade av tjänstemännen – med så rigida och ovärdiga konsekvenser lämnar äldre i sticket. Politiker – oavsett partitillhörighet – kan inte undandra sig ansvaret. Fel regelverk kan i sista hand endast tillrättaläggas av politiker (som alla frivilligt kandiderat till sina uppdrag) Lokalpolitiker: höj blicken utanför era rotelbegränsade ansvarsområden, skyll inte ifrån er – sätt istället press på era partikamrater som har beslutsansvar lokalt, regionalt och nationellt.