Etiketter

, , , , , ,

sebnsus
Från dagens Sensus-Angeläget  Fr v samtalsledare Annika Heikkinen, Rosario Ali Taikon från Sensus studieförbund och projektet Romané Bučá och Elisabeth Zaar från Polisförbundet.

Rosario Ali Taikon såg det som värdefullt att att både justitieminister Ask och integrationsminister Ullenhag tog emot vid gruppen, det vittnar om att det handlar om viktiga juridiska regelverks efterlevnad utöver själva integrationsproblematiken och underliggande strukturell diskriminering som inte kan begränsas till ett sakpolitiskt område.

Elisabeth Zaar pekade på flera åtgärder som polisfacket sedan länge framfört – bl a;
*Poliser borde, som andra utsatta yrkesgrupper, kunna få handledning efter mentalt krävande och fysiskt farliga situationer,
*Möjlighet till Sara-Lex-anmälningar – efter incidenter skulle polisverksamheten vidareutvecklas positivt om de efter speciella händelser kunde analyser det inträffade – som det nu är räds många att ta upp frågor kring en kritisk situation då det snart blir en fråga om huruvida berörd polis gjort något tjänstefel eller ev brutit mot lagen. Zaar påminner om att det finns många situationer som juridiskt är lagliga men som kunde hanterats bättre – den typen förbättringsarbete skulle främjas av Lex-Sara-förfaranden. Det skulle också höja allmänhetens förtroende.
*Inrättande av en Polisombudsman

Ett informativt samtal tack Heikkinens fylliga inledning. Om förtroendebyggande mellan det civila samhället och myndigheter blev inte mycket sagt annat än att dagens samtal var ett konkret exempel på ett konstruktivt initiativ från en av civilsamhällets aktörer som alla gärna ser mer av.

Närmast väntar vi medborgare på regeringens ställningstagande till kravet om sanningskommission och besked i frågan om vilka delar (om inte alla?) av de avslöjade registren som är olagliga, hur dessa spritts och vilka åtgärder som ska vidtas när det gäller de drabbade romernas situation och polismyndighetens olika aktörers ansvarstagande.