En strid som bidrog till en för Sverige varaktig förändring. Det var då, efter andra världskriget, som en första(!?) demokratiskt förankrad och nödvändig gränsdragning mot äganderättsinskränkningar, ”ekonomisk demokrati”, löntagarfonder och fackligt ägande etablerades. Vi ska minnas att (s) ändå klarade valet men vek sig för folkopinionen och gjorde halvhalt i sin socialistiska marsch. Helhalt i denna fråga för (s) blev det då borgarna omvandlade löntagarfondsmedlen till framtidssatsningar inom dåvarande blandekonomins ramar. Trots denna kraftiga och homogena opinionsyttring var det först med Alliansen som ett (s)-märkt regeringsinnehav bröts av borgerlig regering som väljarkåren valde om för en andra mandatperiod. Löntagarfondsstriden, Alliansen, som första omvalda borgerliga regering, är två viktiga förutsättningar för det sundare Sverige vi har dag oavsett valutgång 2014. Nästa vikitga steg blir att utveckla en balans mellan (m) och spillrorna av de övriga tre – med det är partiernas c , fp och kd eget ansvar – och det kommer de klara till valet 2018. Det viktiga 2014 – oavsett vilken umgängesform partierna väljer när det gäller (sd) – är en regeringsförklaringen 2014 utan unkna eftergifter för sd.