Etiketter

, , ,

SKL, arbetsgivare och fack lanserade gemensamt den 23ds en etisk plattform för välfärden. Den är en bra grund för reformering av styrning och uppföljning av de offentigt finanserade välfärdstjänsterna.  Läs hela artikeln