sikt ska skattetrycksskillnadnen mellan pensionärer och löntagare avskaffas. Denna skillnad är inget självändamål. Det har Göran Hägglund sagt. Bra ta tillfället på Rikstinget 28/9 i akt och lansera vallöftet att KD går till val på att avskaffa skillnaden! Mina argumentionstips