1 F-skattesedel avskaffad
2 Små företagen svarar för 32% inkomstskatteintäkterna

3 Yngre generationers högre sjukskrivningsgrad – ett mått på hur snabbt välfärdsstaten ändrar normer
4 PO kan börja granska tweets nästa år
5 Utställning om matte
6 Gå och se: 1001 INVENTIONS i Karlstad
_____________________________________________________________
Senast publicerade artiklar
Principen om högre skatt för pensionärer är fel (på Sourze.se 5/9)
Inga partipolitiska månglare i Svenska kyrkan (Välden Idag 9/9)
______________________________________________________________
1 F-skattesedel avskaffad
Efter några förfrågningar sänds denna info: F-skattsedeln finns inte längre
kvar. I stället är den ersatt av registerutdrag. Se här vad du ska skriva på
dina nya fakturor.  Läs mer

2 Små företagen svarar för 32% inkomstskatteintäkterna

I en rapport pekar Företgarna på två konkreta förhållanden som varje företags
vänlig kommun bör ta sig an: 1) Skapa enkla regler där kommun, länsstyrelse
och region sätter max tider för ärendehantering. 2) Flera kommuner bedriver
fortfarande osund konkurrens med privat affärsverksamhet. Störst andel kom-
munalskattekronor från de små företagen finns i:
• Strömstad, Täby, Malung och Gnosjö (på delad tredje plats).
• Lägst andel återfinns i Salem, Oxelösund och Hammarö
Läs mer 
Klicka på OPINION

3 Yngre generationers högre sjukskrivningsgrad – ett mått på hur
snabbt välfärdsstaten ändrar normer
Yngre generationer använder sjukförsäkringen oftare än äldre generationer.
Bland den yngre generationen tar tjugo procentenheter fler en sjukdag jäm-
fört med de födda tjugo år tidigare. De yngre generationernas högre efterfrå-
gan på sjukpenning kan ses som ett mått på hur snabbt välfärdsstaten på-
verkar normerna gentemot bidrag från det allmänna. Resultaten har impli-
kationer för den ekonomiska politiken. Läs mer

4 PO kan börja granska tweets nästa år
Pressens Samarbetsnämnd säger enhälligt ja till förslaget att inkludera de
sociala medierna i det pressetiska systemet under PO/PON. Allt pekar nu
på att tweets och uppdateringar på Facebook ska kunna granskas av PO/
PON från och med 1 januari. Läs mer

5 Utställning om matte
Den 27/8 öppnas en ny utställning om matte ”Upptäck mattekonsten” på
Innovatums Science Center. Utställningen är en interaktiv utställning som
kopplar ihop konst och matematik och görs i samarbete med flera andra
science centers.  Läs mer

6 Gå och se: 1001 INVENTIONS i Karlstad
Den prisbelönta, internationella idé- och vetenskapshistoriska utställningen
lyfter fram vetenskapliga och kulturella bedrifter under den muslimska civili-
sationens guldålder mellan åren 600 och 1600. Samma period som ofta
benämns som ”den mörka tiden” i västerländsk historia.
1001 Inventions har bland annat varit i Washington, New York, Istanbul, Doha
och London. Den finns på Värmlands museum 19 januari 2014. Läs mer

xxx