KD-Attefall – vänta inte på att Svenska kyrkan blir villig.