Barometerns ledare skriver om rätt och plikt

”De som var födda 1919 använde sjukförsäkringen knappt hälften av åren de befann sig i arbetskraften; För dem som var födda 1960 var benägenheten nära 80 procent.
Omvänt är det i de äldre generationerna man hittar flest som aldrig använde sjukförsäkringen, en andel som sjunker markant ju senare generationer man studerar.”   Barometerns ledare idag kommenterar ett forskningsprojekt om yngre generationers nyttjande av välfärdssystemen (sjukskrivningar i detta fall). Utan att moralisera står det klart att normförskjutningar genereras av många olika faktorer. Frågan som inställer sig: vem ska moralisera över att regelsystemen efterlevs. Överutnyttjande är en sak men var går i så fall den ”moraliska gränsen” som manar till att avstå en laglig rättighet. Jämför med avtal på i det privata näringslivet. Jättefalmskärmar mottas skamlöst eller skämmigt med hänvisning till gällande avtal. Ur den synpunkten tycker jag det är bra att Alliansen tog tag i långa sjukskrivningar och förtidspensioneringar även i ett normativt perspektiv som sannolikt är preventivt bra för såväl människors fysiska som psykiska hälsa- utöver det statsfinansiella konsekvenserna.