Etiketter

, , , ,

Det är inte svårt att förstå logiken bakom arbetslinjens princip: stimulans för mer arbete genom särskilda jobbavdrag. För en pensionär som väljer att jobba är jobbavdrag + gällande reducering av arbetsgivaravgiften gynnsamt.

MEN DET HANDLAR INTE OM DET!!
All heder åt KDs strävan – och till slut lyckosamma insats – att sänka pensionärsskatten mer än utlovat. MEN DET HANDLAR INTE OM DET HELLER.

DET HANDLAR OM att det är en obegriplig, oacceptabel och orättvis princip att lönepensionärerna ska betala högre skatt än arbetande löntagare. Det är, enligt en internationell jämförelse som PRO låtit forskare göra, bara i Sverige som pensionärer beskattas högre än löntagare.

Den som arbetat hela livet som löntagare har svårt se kopplingen till att han/hon som pensionär har större skattebetalningsförmåga än före pensioneringen och därmed ska drabbas av högre skattetryck. Trots KDs hedervärda påtryckningar ökar gapet mellan pensionärernas högre och löntagarnas lägre skattetryck. Det beror på den sk bromsen och jobbskatteavdragen.

Det skorrar falskt i de hyllningskörer som onyanserat enbart lyfter fram den politiska prestationen (Borgs eller Hägglunds?) att lyckas ”ge” mer än utlovat. Bra att skattesänkningens effekt nu och framåt är på plats – om inte nästa regering gör en höjer den igen. Men det är en flagrant underskattning av väljarna att tro att högt positivt tonläge mildrar skatteprincipernas felaktiga konsekvenser. Lönepensionärer, som alla andra, kan själva räkna plus och minus.

Min slutsats:
Arbetslinjen med jobbskatteavdrag är bra – den träffar rätt där arbetsstimulans behövs som bäst. Att flergenerationssamhället stimulerar och välkomnar de äldre i arbetslivet är utmärkt. MEN ATT STRAFFA DE LÖNEPENSIONÄRER SOM INTE ORKAR ELLER VILL ARBETA EFTER ATT HA FULLFÖLJT SIN FÖRVÄRVSLIVSMANNAGÄRNING är ett feltänk. Man kunde från början, parallellt med jobbavdraget, infört pensionärsavdrag i någon form (det finns flera alternativa vägar att gå).

Till ALLA partier i Alliansen (och i synnerhet KD):
Med det förtroendekapital ni har om ordning och reda i statsfinanserna finns förståelse hos väljarkåren om att något blev fel och att det kan rättas till. Tänk om! Före valet! – Kom med ett nytt principuttalande om er syn på Skattepolitik för pensionärer. Det handlar om 1,7 milj väljare. Tro inte att ni vinner 2014-års val enbart på en enig fasad – oavsett politiskt innehåll på denna punkt.