Nu har de bestämt sig. Det är den  gamla koalitions- o räddningspartnern (c) som ska slängas ut ur Riksdagen. Måhända ett smart drag att mata sina och (c):s landsortsväljare med glesbygsgodis. Skogsodf Göran Persson gör Carl Bildtare och kommer tillbaka som jordbruksminister så att Löven kan sola sig i den forna Persson-glansen.