VärldenIdag (dagens ledare) skriver: ”…man [kan] hitta principer i Bibeln som är vägledande. Att hjälpa de svaga och utsatta är en central princip i Bibeln. Det är dock inte självklart att det leder till en kristen vänsterståndpunkt, att omsorgen organiseras genom staten och offentliga sektorn. Det kan mycket väl göras genom privata sektorn och det civila samhället.”

Det är ett adekvat anslag för dem som vill stärka kristna värderingar i det moderna välfärdssamhället ty det sker med tydligt avståndstagande från illvilliga bibeltolkningar som göder teokraters och fundamentalisters förvrängda samhällsbygge.

Det var sunt för Sverige att den borgerliga regeringen omvaldes och bröt den socialdemokratiska dominansen som var idémässigt förlamande inför dagens och morgondagens utmaningar. Alliansen har tjänat Sverige väl. Sverigedemokraterna i riskdagen, partiernas uttalade ambition att hålla dessa utanför och osäkerheten om småpartierna plats i riksdagen 2014 kan ställa Sverige inför ett paradigmskifte bort från blockpolitiken. Det kan tvinga partiledarna till ideologisk stringens, något som i sin tur skulle främja det offentliga idépolitiska samtalet. Men partiledarna ägnar sig gärna åt valmatematiska ekvationer med blockpolitikens tvångströja som given faktor. Det är att lämna väljarna i sticket.

Det är intressant med kristen opinionsbildning som också syftar till mätbara sakpolitiska resultat. För ett värdekonservativt som kristdemokraterna borde det understundom vara lättare att i retoriken referera till de kristna värderingar som deras icke-konfessionella reformarbete många gånger är. Det skulle vara en välkommen utmaning mot fundamentalister som säger sig besitta den enda sanningen om religionens värderingar i det demokratiska majoritetssamhället.
VärldenIdag är något viktigt på spåren.

Länk till dagens VärldenIdag-ledare