Intresset för de Kreativa Näringarna ökar. Storbritannien var på gång redan på 1980-talet. Idag satsar EU stort på de kreativa näringarna.

STOCKHOLMSREGIONEN har störst andel i anställda i den kulturella och kreativa sektorn, det visar en jämförelse med 250 regioner inom EU.

http://kulturekonomi.se/wp-content/uploads/2013/05/Kreativa-Krafter_web130529.pdf